PaedDr. Jana Humeníková

Zahrajme si domino. Nájdete k daným tvarom slovies ten správny neurčitok? Začni kockou ŠTART.